Inspiratie komt net als bezieling en passie van binnenuit en komt rechtstreeks uit het hart. Een inspirerend leider is een authentiek leider die gedreven wordt door innerlijke drijfveren. Deze leider komt begeesterd en bezielend over en kan anderen stimuleren, aanmoedigen, uitnodigen en prikkelen om hun comfortzone te verruimen en nieuwe keuzes te maken. Keuzes die goed en juist zijn voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld.

Deze tijd is een heel bijzondere tijd! Een tijd die vraagt om bijzonder leiderschap! Om  ‘inspirerend’ leiderschap!

We zitten in een heftige periode. Iedereen voelt de onrust! Er is een woelige onderstroom van angst en onzekerheid.

Ik weet en besef heel goed dat er veel van ons als ondernemer gevraagd wordt in deze tijd. Ik weet en besef dat dat soms moeilijk en uitdagend kan zijn. En ik weet ook dat we daarvoor veel veerkracht nodig hebben.

Je bent sterker bent dan je denkt. Er schuilt veel meer veerkracht in jou, in ons, dan dat we ooit voor mogelijk hebben gehouden.

We staan ervoor, erin en we kunnen dit aan. En ik vertrouw dat we hier sterker uitkomen als ooit tevoren. Daar geloof ik echt in!

Doch ik meen ook dat dit niet vanzelf gaat….

In deze periode willen we immers niet de dingen op z’n beloop laten en alleen maar hopen dat we er ongeschonden uitkomen.

Neen. Dit vraagt de juiste kennis, verdieping, ontwikkeling en integratie.

Dit vraagt om onze verantwoordelijkheid te nemen. Ieder voor zichzelf en voor onze naasten, voor onze medewerkers en voor onze hele onderneming. En niet alleen voor onze eigen geliefden, dierbaren en onderneming. Doch ook voor de mensheid en de aarde.

Deze tijd is een uitdagende tijd! En weet, elke uitdaging is een uitnodiging!

Deze tijd is een bijzonder uitnodigende tijd!

We worden nu allemaal uitgenodigd om meer dan ooit bewust te worden of te ZIJN van ons authentieke, waarachtige en krachtige zelf. Om van daaruit ons leven en ondernemen vorm te geven. Om in onze ware kracht te staan en te blijven geloven in onze waarde. Om ons vertrouwen en innerlijke rust te bewaren. Om ons te richten op nieuwe mogelijkheden en kansen. Om bij te dragen aan anderen, aan de mensheid en aan de wereld vanuit onze unieke talenten.

En ja alles is mogelijk!

Je kan dit realiseren door het ontwikkelen van je je fysieke, mentale, emotionele en spirituele intelligentie. Want we hebben deze 4 intelligenties nodig om hier sterker uit te komen! Zodat ook jij als ondernemer kan leven en ondernemen vanuit je Hoogste Potentieel. Vanuit Liefde, gezondheid, een diep vertrouwen, zachtheid, innerlijke kracht, vreugde en wijsheid.

Alle obstakels, weerstand, angst, frustratie, onmacht … die we nu tegenkomen in ons leven en ondernemen zijn een uitnodiging tot transformatie. Zodat we ons hiervan kunnen bevrijden. Want JA, dit is mogelijk!

Als we nu over de juiste kennis beschikken en het juiste leiderschap kunnen nemen over ons denken, ons voelen en ons handelen kan deze periode, ondanks eventuele hindernissen, pijn, verdriet en chaos, onze mooiste en meest krachtige transformatie ooit zijn, die ons leven op alle fronten gaat verrijken.

Deze tijd vraagt om krachtig en inspirerend leiderschap!

Deze tijd is een hele grote uitnodiging tot transformatie. Een kans die we kunnen grijpen om hier krachtiger en wijzer uit te komen, meer dan ooit!

Op fysiek vlak is het een uitnodiging om onze gezondheid extra te waarderen en er extra goed voor te zorgen en ons opnieuw te verbinden met onze levensenergie die ongeschonden is. Alsook om in onze kracht te staan en in onze (zelf)waarde te blijven geloven. Om de volle verantwoordelijkheid te nemen voor onze gezondheid, ons materieel welzijn, voor onze onderneming en ons handelen en niet mee te gaan met de destructie, de angst, de chaos en het fatalisme overal om ons heen.

Op emotioneel vlak is het een uitnodiging om in een Liefdevolle verbinding te ZIJN met onszelf en met elkaar. Om met elkaar om te gaan vanuit betekenis en essentie. Om uit te spreken naar elkaar wat er echt toe doet. Om dankbaar te zijn voor alles wat er is en wie je lief hebt. Om elkaar extra te waarderen, persoonlijk én professioneel! Om ons te bevrijden van pijn, onmacht, onzekerheid, frustratie, verdriet en angsten die ons blokkeren om te ZIJN en te realiseren wat we zo graag wensen. Om innerlijk rustig te blijven. Om harmonie, zachtheid en Liefde te creëren voor onszelf en om ons heen. Wat want we het veld insturen, bewust en onbewust komt altijd terug naar onszelf. Dus wees de verandering die je wil ervaren! En dit zowel in je persoonlijk als in je professioneel leven.

Op mentaal vlak is het een uitnodiging om met andere ogen te kunnen en te durven kijken naar de situatie die is zoals ze is. Om ons niet te verliezen in drama en doemdenken. Om de situatie te kunnen zien vanuit een ruimer perspectief. Om ons juist nu te vervullen met positieve gedachten en bekrachtigende denkbeelden. Om te denken in mogelijkheden en nieuwe kansen! Om ons te focussen op datgene wat we willen en niet op datgene wat we niet wensen. Want datgene waar je je aandacht op richt krijgt vermogen en breidt uit. Niet alleen vandaag, doch zeker ook na het uitdoven van het virus. Want gedachten zijn krachten! Energie volgt aandacht. En omgeving is het resultaat niet de oorzaak.

Op spiritueel vlak is het een uitnodiging om verder dan ons eigen ik te kijken. Want nu gaat het niet alleen om ons. Het is een uitnodiging om te willen kijken hoe we dienstbaar kunnen zijn aan anderen. Hoe we vanuit onze unieke talenten en mogelijkheden kunnen bijdragen aan anderen. Aan de mensheid en aan de wereld. Waar we het verschil kunnen en willen maken vanuit wie we écht zijn. Vanuit onze krachten, talenten, Liefde, creativiteit, heelheid. Iedereen vanuit zijn of haar unieke krachtige waarachtige authentieke manier van ZIJN. Welke wereld wil jij nalaten voor het nageslacht?

Graag begeleid ik jou als ondernemer naar het verwerkelijken van jouw inspirerend leiderschap vanuit je Hoogste Potentieel, waardoor jouw leven en ondernemen onvermijdelijk meer en meer een expressie wordt van kracht, zachtheid, harmonie, vreugde,  wijsheid, vrede en duurzaam succes.

En JA dit kan, als ook jij hiervoor kiest. Wat zou het jou leveren als je wist dat dit mogelijk is? Wat zal er voor jou dan anders zijn? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Neem dan vrijblijvend contact met mij.

Het is mijn missie en passie om jou als bewuste, enthousiaste en gemotiveerde ondernemer te begeleiden naar het verwerkelijken van je Hoogste Potentieel.

Om jou mogelijkheden aan te reiken om te leven en te ondernemen vanuit de kracht, de Liefde en de wijsheid van jouw hoogste ZIJN. Vanuit een bron die onuitputtelijk is. Zodat ook jij als ondernemer alle angsten, onzekerheid, chaos, en allerlei beperkingen kan loslaten en transformeren naar een diep vertrouwen, innerlijke rust en vrede, kracht, harmonie, zachtheid, Liefde, wijsheid, creativiteit, en nieuwe mogelijkheden.  Waardoor je bezield en zielsgelukkig kan leven en ondernemen en duurzaam succesvol kan zijn! Ook nu, zeker nu in deze tijd! Deze tijd die ons allen uitnodigt tot vernieuwing! Om die verandering, die vernieuwing te ZIJN, die jij wil zien in de wereld!

Ben jij klaar om die verandering te ZIJN , die je wil zien in de wereld?

Van harte, Rita Akkermans

Bedrijfsconsultant . Executive coach .  Senior trainer .  Gestalt-therapeut . Hypnotherapeut .  Meditatietrainer en Yogadocent.