DYNAMIS: innerlijke kracht, wel-Zijn, bezieling en uniek potentieel

DYNAMIS ziet het tot haar opdracht om dit krachtige, bezielde, unieke potentieel dat in ieder mens, elke ondernemer aanwezig is, ten volle tot ontwikkeling, bloei en uitdrukking te brengen.

Zodoende ben je als ondernemer in staat om vitaliteit, innerlijke kracht, een diepe levensvreugde, vrijheid, liefdevolle verbindingen, wijsheid, bezieling, passie én duurzaam succes te creëren. Dit is de kracht van Leven en Ondernemen vanuit je Hoogste Potentieel.

Zielsgeluk en duurzaam succes als beloning

Wanneer je je Hoogste Potentieel leeft en jouw unieke gaven en wijsheid geeft aan anderen, is Zielsgeluk en duurzaam succes je beloning. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je naasten en het hele bedrijf. Want bedrijven onderscheiden zich door de graad van innerlijke kracht, liefde, wijsheid, uniek potentieel en bezieling van de ondernemer die de onderneming leidt en van alle mensen die er samen leven en werken! Hiermee bouw je als mens en onderneming daadwerkelijk elke dag opnieuw aan een vredige en liefdevolle wereld waar er overvloed is voor iedereen!

DYNAMIS is een bezield bedrijf. Het is een bedrijf dat leeft en onderneemt vanuit haar Hoogste Potentieel. Eerlijkheid, authenticiteit, Liefde, bezieling, integriteit, respect, vertrouwen en engagement zijn dan ook fundamentele waarden waar DYNAMIS voor staat.

De missie van DYNAMIS

“Vanuit je hoogste potentieel zaaien om daarmee dienstbaar te zijn aan je naasten, je onderneming én aan de wereld en zodoende een duurzaam succesvol en Zielsgelukkig Leven en Ondernemen te oogsten.”

Met DYNAMIS draag ik bij aan het Zielsgeluk, het wel- ZIJN en het duurzaam succes van ondernemers en hun onderneming. Ik begeleid, inspireer en motiveer je en bied je innovatieve mogelijkheden aan om te Leven en te Ondernemen vanuit je Hoogste Potentieel.

In het unieke concept van DYNAMIS werk ik met jou samen en begeleid ik jou in het ontwikkelen van jouw Hoogste Potentieel.
Dit betekent dat we samen werken aan:

  • Je fysieke intelligentie, welke leidt tot het in je volle kracht en waarde staan;
  • Je emotionele intelligentie, waardoor je bekwaam bent tot het creëren van Liefdevolle relaties;
  • Je mentale intelligentie: hierdoor zal je je ware wijsheid ontwikkelen en inzetten;
  • Je spirituele intelligentie: zorgt voor het overeenstemmen van je persoonlijkheid én je zakelijkheid met je ziel. Daarmee maak je het verschil als ondernemer! Je draagt ook daadwerkelijk bij aan het  welzijn, het Zielsgeluk, en succes van anderen, je geliefden, dierbaren, medewerkers en klanten. Hierdoor creëer je niet alleen een zielsgelukkig en succesvol leven en ondernemen, vol overvloed voor jezelf, doch ook voor je omgeving!

Samen creëren we een, voor jou een op maat ontwikkelde, weg zodat je als ondernemer kan Leven en Ondernemen vanuit je Hoogste Potentieel.

De visie van DYNAMIS

“Door als ondernemer te kiezen voor je Hoogste Potentieel, geef je niet alleen het beste aan jezelf, maar ook aan je onderneming én aan de wereld.”

In onze samenleving leggen ondernemers zeer veel gewicht in de schaal en hebben ze een grote invloed op anderen. Persoonlijke en professionele ontwikkeling is dus allerminst een privé aangelegenheid!

Je persoonlijke ontwikkeling is het fundament van je onderneming! Als je persoonlijk stevig verankerd bent, floreert je onderneming en al de mensen die er samen leven en werken.

Door als ondernemer te investeren in je persoonlijke en professionele ontwikkeling geef je niet alleen het beste aan jezelf, maar ook aan je omgeving, je onderneming én aan de wereld. Door te kiezen voor je Hoogste Potentieel, creëer je het hoogste goed voor jezelf én voor je omgeving omdat je hiermee optimaal dienstbaar bent aan je naasten, je medewerkers, je collega’s en je klanten! Door je Hoogste Potentieel te ZIJN, help je ook hen om een betere toekomst te realiseren én haal je het beste uit je onderneming. En hiermee bouw je onvermijdelijk aan een vredevolle en liefdevolle wereld waar er overvloed is voor iedereen.

Hoe krachtiger en zelfbewuster je wordt als mens en ondernemer, hoe zinvoller je Leven, hoe je succesvoller je onderneming én hoe vredevoller de wereld wordt!

Elke dag opnieuw draag ik hier met veel passie en vreugde mijn steentje aan bij en kijk ik er naar uit om ook jou als ondernemer te inspireren, te motiveren en te begeleiden naar een Zielsgelukkig Leven en Ondernemen vanuit jouw Hoogste Potentieel!

Daar waar je persoonlijkheid én je zakelijkheid je ziel ontmoeten, raakt je leven vervuld met wonderen!

Kies ook jij als ondernemer voor je hoogste potentieel en laat je al het andere los? Zodat je het beste geeft aan jezelf, je naasten, je onderneming én aan de wereld met als resultaat een duurzaam succesvol en zielsgelukkig Leven en Ondernemen? Dan nodig ik je graag uit voor een kennismakingsgesprek.